Tiền tệ kỹ thuật số tăng trưởng mang lại “cơ hội và cả những thách thức”: IMF cho biết

Một báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhấn mạnh rằng sự phát triển hiện nay trong hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số mang lại cả cơ hội và thách thức đối với hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn.

Theo báo cáo, IMF đã chỉ ra những lợi thế tiềm năng có thể phát sinh từ việc áp dụng ngày càng nhiều các loại tiền kỹ thuật số, bao gồm cả việc thúc đẩy hòa nhập tài chính.

Báo cáo của IMF chi tiết:

“Sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái tiền điện tử mang đến những cơ hội mới. Đổi mới công nghệ đang mở ra một kỷ nguyên mới giúp thanh toán và các dịch vụ tài chính khác rẻ hơn, nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn và cho phép chúng chảy qua biên giới một cách nhanh chóng. Các công nghệ tài sản tiền điện tử có tiềm năng như một công cụ để thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn và rẻ hơn,”

Cơ quan giám sát tiền tệ quốc tế cũng lưu ý rằng tiền gửi ngân hàng có thể được chuyển đổi thành “stablecoin cho phép truy cập tức thì vào một loạt các sản phẩm tài chính từ các nền tảng kỹ thuật số và cho phép chuyển đổi tiền tệ ngay lập tức.” Sự đổi mới rộng rãi cung cấp năng lượng cho các loại tiền kỹ thuật số cũng được biết đến là cung cấp năng lượng cho các tiện ích linh hoạt dưới hình thức tài chính phi tập trung có khả năng biến đổi hệ sinh thái tiền tệ.

Những thách thức rõ ràng

IMF cũng chỉ ra những rủi ro cố hữu liên quan đến việc áp dụng tiền điện tử, nằm trong khuôn khổ hạn chế để cung cấp sự bảo vệ nhà đầu tư cần thiết.

“Những thách thức do hệ sinh thái tiền điện tử đặt ra bao gồm rủi ro toàn vẹn hoạt động và tài chính từ các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử, rủi ro bảo vệ nhà đầu tư đối với tài sản tiền điện tử và DeFi, cũng như dự trữ và tiết lộ không đầy đủ đối với một số stablecoin,” báo cáo lưu ý.

Đưa ra các khuyến nghị để khắc phục những sai sót có thể quan sát được trong ngành tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng đặt ra, IMF đề xuất việc tạo ra các hệ thống giám sát nâng cao cho các giao thức hoạt động trong phạm vi quyền hạn của họ.

“Các nhà hoạch định chính sách nên thực hiện các tiêu chuẩn toàn cầu cho tài sản tiền điện tử và tăng cường khả năng giám sát hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách giải quyết các lỗ hổng dữ liệu. Khi vai trò của stablecoin ngày càng tăng, các quy định phải tương ứng với rủi ro mà chúng gây ra và các chức năng kinh tế mà chúng thực hiện. Các thị trường mới nổi phải đối mặt với rủi ro tiền mã hóa nên củng cố các chính sách kinh tế vĩ mô và cân nhắc lợi ích của việc phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương,” báo cáo cho biết.

Quy định về tiền điện tử là một vấn đề dễ thay đổi và đa dạng giữa các quốc gia khác nhau ngày nay. Trong khi Hàn Quốc đang tăng cường yêu cầu từ các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước, thì những nước khác, đặc biệt là Trung Quốc đang cản trở bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền kỹ thuật số theo lập trường quản lý sâu rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan