Ngân hàng Trung ương Uruguay mô tả lộ trình đối với Quy định về tài sản tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Uruguay đã đưa ra một tuyên bố mô tả một lộ trình quy định về tài sản tiền điện tử trong tương lai gần. Tổ chức cho biết họ đã thành lập một nhóm để kiểm tra cách tốt nhất có thể để điều chỉnh những tài sản này, xem xét thực tế của ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngoài ra, một số sửa đổi đối với luật hiện hành có thể được thực hiện để chuẩn bị cho các quy định sắp tới vào cuối năm nay.

Ngân hàng trung ương Uruguay gợi ý về quy định tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Uruguay đã đưa ra một tuyên bố về tài sản ảo, trong đó nó mô tả gần đúng lộ trình mà tổ chức sẽ tuân theo trong quá trình điều chỉnh tiền điện tử. Ngân hàng đã tạo ra một nhóm nghiên cứu để kiểm tra cách thức hoạt động của thế giới tiền điện tử và tính đến điều này, nó đã tạo ra một ý tưởng khái niệm về cách thị trường này có thể sớm được điều tiết.

Tổ chức này cũng thông báo rằng trong quý 4 năm 2021, tổ chức sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán với các tổ chức trong ngành trong nước với mục tiêu hoàn thiện kiến ​​thức về cách thức hoạt động của các công ty này. Tuyên bố nhấn mạnh:

Trong quý cuối cùng của năm, một cuộc đối thoại sẽ được thúc đẩy với các doanh nghiệp trong ngành và quan hệ với các cơ quan quản lý khác và các tổ chức quốc tế… Những cuộc trao đổi này sẽ góp phần hoàn thiện khung khái niệm nhằm đạt được cách tiếp cận quy định đóng góp vào các mục đích nói trên.

Với quan điểm đã rõ ràng về kinh doanh tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương Uruguay sẽ đề xuất sửa đổi các luật hiện hành trước cuối năm nay, để phù hợp hơn với việc thiết lập các quy định mới tập trung vào tiền điện tử trong tương lai.

Khuyến nghị và Lời khuyên về Tiền điện tử

Ngân hàng cũng đề xuất một số khuyến nghị cho người dùng tiền điện tử, nói rằng những tài sản này không được coi là đấu thầu hợp pháp ở quốc gia như đồng peso của Uruguay, được công nhận và hỗ trợ bởi tổ chức. Sự khác biệt này theo quan điểm, việc thiết lập khuôn khổ quy định cho tiền điện tử có thể rất khác so với khuôn khổ được phê duyệt ở El Salvador, nơi bitcoin được tuyên bố là đấu thầu hợp pháp.

Ngân hàng trung ương đã làm rõ rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử không được quản lý bởi bất kỳ tổ chức nào trong nước. Do đó, không có biện pháp bảo vệ nào áp dụng cho các nhà đầu tư thông thường có thể bảo vệ các công dân tham gia vào giao dịch hoặc đầu tư tiền điện tử.

Ngân hàng khuyên những người quan tâm đến tài sản tiền điện tử nên:

Tiến hành đánh giá đầy đủ các rủi ro được giả định khi vận hành với các công cụ này và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để giảm thiểu chúng, có lưu ý rằng lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan