Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhắc lại tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp

Chính phủ Trung Quốc một lần nữa tăng cường đàn áp các giao dịch tiền điện tử. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc – Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tuyên bố rằng tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp.

Vào chiều thứ Sáu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã đưa ra một tuyên bố và chỉ ra rằng các loại tiền ảo như Bitcoin, Ether, Tether và các loại tiền ảo khác không được hưởng tình trạng pháp lý giống như đấu thầu hợp pháp, không có giá trị hoàn trả hợp pháp, do đó không nên được giao dịch như các loại tiền tệ đang lưu thông trên thị trường.

PBOC cho biết tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch nước ngoài cho người dân trong nước, là các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tất cả các sàn giao dịch ở nước ngoài không được cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư trong nước và trừng phạt nghiêm khắc các hoạt động tài trợ bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh liên quan như kinh doanh trao đổi tiền ảo, dịch vụ trung gian, hoạt động định giá, phát hành token và các công cụ phái sinh tiền ảo và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông báo từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ sẽ phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành trong nước để tiến hành một cơ chế giám sát toàn diện từ chính quyền trung ương đến các vùng lãnh thổ địa phương, đồng thời cải thiện cơ chế chia sẻ thông tin và phản ứng nhanh.

Chính phủ Trung Quốc cho biết chính quyền cam kết xây dựng hệ thống phòng ngừa và xử lý rủi ro đa chiều và đa cấp, bao gồm các nội dung chính sau:

  • Các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo
  • Tăng cường quản lý nội dung thông tin Internet và truy cập liên quan đến tiền ảo.
  • Tăng cường công tác đăng ký, quản lý quảng cáo của các chủ thể thị trường liên quan đến tiền ảo.
  • Đàn áp nghiêm ngặt các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo.
  • Đàn áp mạnh mẽ các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo.
  • Tăng cường tính tự giác quản lý của ngành.

Trung Quốc nhắc lại rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử là các hoạt động tài chính bất hợp pháp, phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính, và có xu hướng cờ bạc, huy động vốn bất hợp pháp, gian lận, kế hoạch kim tự tháp, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an toàn của tài sản của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan