Cục dự trữ liên bang, FDIC, OCC thảo luận về việc cho phép các ngân hàng nắm giữ tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của mình.

Một nhóm các nhà quản lý ngân hàng của Hoa Kỳ đang làm việc về cách các ngân hàng có thể được phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử và giữ tiền điện tử trên bảng cân đối của họ. Chủ tịch của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết, “Nếu chúng tôi không đưa hoạt động này vào bên trong các ngân hàng, thì hoạt động này sẽ phát triển bên ngoài các ngân hàng… Các cơ quan quản lý liên bang sẽ không thể điều chỉnh nó”.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đặt ra các quy tắc rõ ràng cho các ngân hàng để giao dịch với tiền điện tử

Jelena McWilliams, Chủ tịch của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại một hội nghị fintech hôm thứ Hai rằng một nhóm các nhà quản lý ngân hàng Hoa Kỳ đang làm việc để cung cấp một lộ trình cho các ngân hàng tham gia vào tài sản tiền điện tử.

Nhóm bao gồm FDIC, Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Cơ quan Tính toán Tiền tệ (OCC). Phó Chủ tịch Giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Randal Quarles đã tiết lộ sự hợp tác giữa ba cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào tháng Năm.

McWilliams nói trong một hội thảo:

Mục tiêu của tôi trong nhóm liên ngành này về cơ bản là cung cấp một con đường để các ngân hàng có thể hoạt động như một người giám sát các tài sản này, sử dụng tài sản tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số làm một số hình thức thế chấp… Tại một số thời điểm, chúng tôi sẽ giải quyết các ngân hàng có thể giữ chúng trên bảng cân đối kế toán của họ bằng cách nào và trong những trường hợp nào.

Mặc dù việc thiết lập các quy tắc rõ ràng để các ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký là dễ dàng, nhưng ông chủ FDIC giải thích rằng rất khó để tìm ra cách cho phép một tài sản biến động được sử dụng làm tài sản thế chấp và đưa nó vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng.

Cô ấy được trích dẫn nói: “Định giá của những tài sản này và sự biến động giá trị của chúng có thể gần như diễn ra hàng ngày … Bạn phải quyết định loại vốn và cách xử lý thanh khoản nào để phân bổ cho các khoản nắm giữ trên bảng cân đối kế toán như vậy.”

OCC, dưới sự lãnh đạo của Brian Brooks, đã làm rõ vào tháng 6 năm 2020 rằng các ngân hàng quốc gia và hiệp hội tiết kiệm liên bang có thể cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho khách hàng. Tuy nhiên, Brooks đã từ chức và Giám đốc biên soạn tiền tệ mới, Michael Hsu, đã yêu cầu xem xét lại các tiêu chuẩn tiền điện tử do OCC thiết lập trước khi anh ta nhậm chức.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta cần cho phép các ngân hàng hoạt động trong không gian này, đồng thời quản lý và giảm thiểu rủi ro một cách thích hợp,” McWilliams nhấn mạnh, giải thích thêm:

Nếu chúng tôi không đưa hoạt động này vào bên trong ngân hàng, thì hoạt động này sẽ phát triển bên ngoài ngân hàng… Các cơ quan quản lý liên bang sẽ không thể điều chỉnh hoạt động này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan