Các nhà đầu tư châu Á có một quan điểm tốt về tiền điện tử hơn so với châu Âu và Mỹ

Một cuộc khảo sát được công bố gần đây được hỗ trợ bởi Fidelity Digital Assets Investments đã cho thấy rằng các nhà đầu tư châu Á có thái độ tích cực hơn khi so sánh với các đối tác châu Âu và Mỹ.

Cuộc khảo sát bao gồm 1100 người trả lời liên quan đến Cố vấn tài chính, Cá nhân Networth cao và Quỹ phòng hộ tiền điện tử hoặc Quỹ đầu tư mạo hiểm. Những người trả lời đã được xác định trên từng khu vực.

Theo kết quả khảo sát, đã có sự tăng trưởng về tỷ lệ chấp nhận tài sản kỹ thuật số trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu trong hai năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2019. Tỷ lệ chấp nhận ở Mỹ đã tăng từ 22% vào năm 2019 lên 27% vào năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ chấp nhận của châu Âu trong năm qua là 45 Phần trăm và đã tăng lên 56% trong năm nay. Theo dữ liệu được công bố, các nhà đầu tư châu Á đã được lập hồ sơ lần đầu tiên trong năm nay và kết quả cho thấy tỷ lệ chấp nhận trong năm nay, được chốt ở mức 71%, cao hơn cả Mỹ và châu Âu.

FIDELITY.png

“Chúng tôi không ngạc nhiên khi biết rằng châu Á có nhiều nhà đầu tư tổ chức nhất phân bổ vào tài sản kỹ thuật số của những người được khảo sát. Trong lịch sử, các nhà đầu tư châu Á đã có cái nhìn tích cực hơn về tài sản kỹ thuật số và là những người sớm chấp nhận thanh toán kỹ thuật số truyền thống hơn. Ví dụ, ở Trung Quốc, dự kiến 32,7% thanh toán tại điểm bán hàng được thực hiện qua thiết bị di động, gấp đôi Anh (15,3%) và Mỹ (15,0%), theo OMFIF,”

báo cáo Khảo sát cho biết.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng khoảng 44% các nhà đầu tư nói rằng sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã khuấy động sự quan tâm đặt cược vào tài sản kỹ thuật số. Điều này trở nên cần thiết khi đại dịch thúc đẩy lạm phát gia tăng của nền kinh tế khi hàng nghìn tỷ đô la được bơm vào như các quỹ giảm nhẹ vào nền kinh tế. Nhìn chung, cuộc khảo sát nhấn mạnh rằng khoảng 70% tất cả những người tham gia khảo sát nói rằng họ hiện đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan