Metromile được niêm yết trên Nasdaq đã đầu tư 1 triệu đô la vào Bitcoin – Cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu

Công ty bảo hiểm ô tô Metromile được niêm yết trên Nasdaq đã mua 1 triệu đô la bitcoin. Công ty có kế hoạch “trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên cho phép các chủ hợp đồng tùy chọn thanh toán bảo hiểm và nhận thanh toán cho các yêu cầu đủ điều kiện bằng bitcoin hoặc đô la”.

Nền tảng bảo hiểm ô tô thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán

Công ty bảo hiểm Metromile Inc., công ty bảo hiểm được niêm yết trên Nasdaq đã tiết lộ việc mua bitcoin của mình trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 10 tháng 8. Metromile là một nền tảng bảo hiểm kỹ thuật số và công ty bảo hiểm ô tô trả tiền theo dặm.

Hồ sơ nêu rõ:

Vào tháng 6 năm 2021, công ty đã mua và nhận được 1,0 triệu đô la bitcoin. Trong ba tháng và sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, công ty đã ghi nhận 0,1 triệu đô la tổn thất do bitcoin.

“Không có khoản lãi hoặc lỗ thực hiện nào được ghi nhận trong ba tháng và sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021,” chi tiết hồ sơ. “Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021, giá trị ghi sổ của tài sản kỹ thuật số bitcoin mà công ty nắm giữ là 0,9 triệu đô la, phản ánh mức suy giảm tích lũy là 0,1 triệu đô la. Giá trị thị trường hợp lý của bitcoin tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 là 0,9 triệu đô la ”.

Metromile đã thông báo vào tháng 5 rằng “nó sẽ sớm cho phép các chủ hợp đồng tùy chọn thanh toán bảo hiểm và nhận thanh toán cho các yêu cầu bảo hiểm đủ điều kiện và được chấp thuận bằng bitcoin hoặc đô la”. Mục tiêu của Metromile là công ty bảo hiểm đầu tiên chấp nhận phí bảo hiểm và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong thư gửi cổ đông quý 1 năm 2021, công ty cho biết:

Khi việc áp dụng tiền điện tử phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, rõ ràng là việc phân cấp tài chính có khả năng thay đổi hành vi của người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng tài chính… Chúng tôi tin rằng việc cho phép thanh toán bằng tiền điện tử hoàn toàn phù hợp với cam kết của chúng tôi về đổi mới, công bằng và thúc đẩy khả năng phục hồi tài chính .

Công ty bảo hiểm ô tô gia nhập danh sách ngày càng tăng các công ty đã mua bitcoin cho kho bạc công ty của họ, bao gồm Michael Saylor’s Microstrategy, Elon Musk’s Tesla và Jack Dorsey’s Square.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan