Kyrgyzstan được báo cáo đưa ra các quy định cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Khung quy định mới nhằm mục đích mang lại tình trạng pháp lý cho các sàn giao dịch tiền điện tử ở Kyrgyzstan.

Chính phủ Kyrgyzstan đang tiến tới việc áp dụng tiền điện tử bằng cách giới thiệu khung quy định quốc gia cho các nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Cơ quan quản lý Nhà nước Kyrgyzstan về Quy định và Giám sát Thị trường Tài chính (Gosfinnadzor), một cơ quan quản lý hoạt động thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính, đã phát triển một dự thảo điều khoản để điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử, hãng tin địa phương 24.kg đưa tin hôm thứ Tư.

Các quy định mới được đề xuất được cho là nhằm mục đích thiết lập tình trạng pháp lý của các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Kyrgyzstan, các chức năng, trách nhiệm và yêu cầu tuân thủ, bao gồm cả việc đăng ký cần thiết với cơ quan đăng ký nhà nước thống nhất. Các quy tắc cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử phải đảm bảo các biện pháp chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Gosfinnadzor báo cáo rằng khuôn khổ mới sẽ giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ sáng tạo và hình thành nền kinh tế kỹ thuật số ở Kyrgyzstan. Các quy tắc cũng sẽ giúp mang lại một hệ sinh thái tài chính mới bao gồm sự tham gia của nhiều người chơi hơn như các nhà đầu tư và doanh nghiệp đủ điều kiện, cơ quan chức năng lưu ý.

Khuôn khổ mới dự kiến ​​sẽ nâng cao nhận thức của nhà đầu tư về các hoạt động trao đổi tiền điện tử cũng như tạo ra các nguồn thu nhập mới cho ngân sách quốc gia.

Như đã báo cáo trước đây, Kyrgyzstan đã tìm cách điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử nhiều lần trong những năm gần đây, đưa ra các quy định nhắm mục tiêu vào ngành khai thác tiền điện tử cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 2, ngân hàng trung ương của Kyrgyzstan đã lên kế hoạch giới thiệu chế độ cấp phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm bảo vệ các nhà đầu tư địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan