Khối lượng giao ngay tiền điện tử giảm xuống mức thấp hàng năm do lãi suất mở tăng

Giá tiền điện tử bắt đầu tăng vào cuối tháng 7, với Bitcoin và Ethereum lần lượt tăng 18,3% và 11,2% so với tháng trước. Trong khi sự gia tăng giúp hợp đồng mở tăng lần đầu tiên trong ba tháng, khối lượng giao ngay giảm xuống mức thấp hàng năm.

Đó là theo báo cáo của CryptoCompare’s Exchange Review, trong đó chi tiết rằng khối lượng giao ngay đã giảm 31,5% từ tháng 6 đến tháng 7, mặc dù giá tăng đã giúp khối lượng tăng vào cuối tháng sau, với tối đa 98 tỷ đô la được giao dịch vào ngày 26 tháng 7.

Các sàn giao dịch tiền điện tử Cấp cao nhất đã chứng kiến khối lượng của họ giảm 30,7% xuống còn 1,7 nghìn tỷ đô la, trong khi các sàn giao dịch Cấp thấp hơn chứng kiến khối lượng giao ngay giảm xuống còn 197 tỷ đô la. Theo thông tin chi tiết, các nền tảng giao dịch Top-Tier hiện chiếm 89,3% tổng khối lượng giao ngay.

Nguồn: CryptoCompare

Điều đáng chú ý là các sàn giao dịch Cấp cao nhất là những sàn được xếp hạng AA-BB theo CryptoCompare’s Exchange Benchmark, trong khi các sàn giao dịch Cấp thấp hơn là những sàn được xếp hạng C-F theo cùng một tiêu chuẩn. Binance, được xếp loại A, là sàn giao dịch giao ngay Top-Tier lớn nhất, giao dịch 455 tỷ đô la.

Khối lượng giao dịch phái sinh đã tăng thị phần so với khối lượng giao ngay trong tháng trước, chỉ giảm 22,6% xuống 2,5 nghìn tỷ USD. Thị trường phái sinh hiện chiếm 56,9% tổng thị trường tiền điện tử, tăng từ 52,9% vào tháng Sáu.

Binance là nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất, với khối lượng giao dịch là 1,4 nghìn tỷ đô la. Đứng sau là OKEx, giao dịch 368 tỷ USD.

Báo cáo của CryptoCompare chi tiết thêm rằng tổng lãi mở đã tăng vào tháng 7 lần đầu tiên sau ba tháng, từ mức trung bình hàng tuần là 16,4 tỷ đô la vào tháng 6 lên 17,7 tỷ đô la vào tháng 7. Sở thích mở trên các hợp đồng tương lai BTC tăng 4,5% lên 10,1 tỷ đô la, trong khi lãi mở cho các sản phẩm ETH tăng 2,4% lên 4,3 tỷ đô la.

Nguồn: CryptoCompare
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan