Số lượng điểm nút mạng bitcoin thiết lập mức cao mới mọi thời đại

Số lượng các điểm nút của Bitcoin đã đạt được một cột mốc cao khác mọi thời đại với gần một nửa số nút chạy trên Tor.

Số lượng nút mạng Bitcoin có thể tiếp cận lần đầu tiên đã vượt qua mốc 13.000. Theo báo cáo trước đây của Cointelegraph, mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 11.613 đạt được vào tháng Giêng.

Theo dữ liệu từ trang tổng quan thống kê mạng Bitcoin Bitnodes.io, cột mốc này đã đạt được vào ngày 5 tháng 7 khi số lượng nút có thể truy cập đạt mức 13.374. Tại thời điểm viết bài, dữ liệu của Bitnodes đặt số lượng nút mạng hiện tại vào khoảng 12.835,

Coin.Dance, một trang web theo dõi khác, cũng có số lượng nút của Bitcoin ở mức cao nhất mọi thời đại mới là 12.825. Các nút chạy phần mềm Bitcoin Core chiếm 98,77% số lượng, số còn lại nằm rải rác trên các triển khai ít phổ biến hơn như Bitcore và Bitcoin Knots.

Nguồn: Bitnodes.io

Bitcoin Core 0.21.1 đã được phát hành trở lại vào tháng 5 với mã kích hoạt Taproot và ở gần 5.000 nút (theo Coin.Dance), nó hiện là phiên bản phần mềm được sử dụng nhiều nhất trong số các thực thể chạy các nút có thể truy cập. Số liệu từ Bitnodes đưa ra con số là 5.125, hay 40% tổng số nút mạng.

Dữ liệu của Bitnodes cũng cho thấy gần một nửa số nút mạng đang chạy trên Tor. Vào tháng Giêng, chỉ có khoảng một phần tư trong số tất cả các nút có thể truy cập đang chạy trên mạng ẩn Tor. Chạy một ứng dụng khách như Bitcoin Core bằng Tor cung cấp một lớp bảo mật bổ sung vì địa chỉ IP của các nút kết nối bị xáo trộn.

Theo dữ liệu của Bitnodes, số lượng nút mạng đã tăng lên 2.739 nút trong năm ngoái, củng cố đặc tính phân quyền của Bitcoin.

Sự tăng trưởng về số lượng nút mạng cũng giống như sự mở rộng hiện đang diễn ra trong hệ sinh thái Lightning Network, nơi công suất đã tăng hơn 70% trong vòng chưa đầy sáu tháng.

Đầu tháng 7, dung lượng Lightning Network công khai đã vượt qua 1.800 Bitcoin (BTC) sau khi thêm 100 BTC trong vòng chưa đầy một tuần. Dữ liệu từ công cụ theo dõi thống kê của Lightning Network Bitcoin Visuals cho biết số lượng nút LN ở mức trên 12.800, đây cũng là một giá trị cao nhất mọi thời đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan