Pháp đề xuất Quy định về tiền điện tử trên toàn Liên minh Châu Âu

Pháp đã đề xuất trao thêm quyền lực cho Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) có trụ sở tại Paris và đặt cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát tiền điện tử. Các nhà quản lý của Pháp cho biết tiền điện tử cần có quy định trên toàn EU.

Quy định về tiền điện tử trên toàn châu Âu với ESMA là người giám sát chính

Tờ Financial Times đưa tin, hôm thứ Ba, Pháp đã đề xuất các chính phủ EU trao trách nhiệm điều tiết tiền điện tử cho cơ quan giám sát thị trường toàn châu Âu, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) có trụ sở tại Paris, thay vì các cơ quan quản lý quốc gia.

Cơ quan quản lý thị trường của Pháp, Autorité des Marchés Financiers (AMF), cũng đã kêu gọi cấp nhiều quyền quản lý hơn cho ESMA để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử hiệu quả hơn. AMF cho biết:

Việc cấp cho ESMA quyền giám sát trực tiếp các đợt chào bán công khai của các hệ thống tiền điện tử ở EU và các nhà cung cấp dịch vụ mật mã sẽ tạo ra quy mô kinh tế rõ ràng cho tất cả các giám sát viên quốc gia và tập trung chuyên môn một cách hiệu quả, vì lợi ích chung của Châu Âu.

Đề xuất của AMF là một phần của gói cải cách trên phạm vi rộng nhằm tăng cường quy định tài chính trên toàn châu Âu.

Theo đề xuất của AMF, ESMA cũng sẽ giám sát các cơ sở thanh toán bù trừ, nhà khai thác chứng khoán cũng như dữ liệu phi tài chính và xếp hạng.

Ngoài ra, các nhà chức trách Pháp cũng muốn các công cụ giám sát mới được trao cho ESMA, chẳng hạn như “thư cấm hành động” được các cơ quan quản lý Hoa Kỳ sử dụng để cung cấp hướng dẫn về cách diễn giải các quy tắc tài chính. Cơ quan quản lý của Pháp nói thêm:

EU cần nghiêm túc xem xét việc chuyển hướng sang giám sát thực sự tập trung đối với một số loại thực thể và hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan