Bitcoin thuộc danh mục rủi ro cao nhất trong kế hoạch vốn ngân hàng mới của Basel

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đã đề xuất các yêu cầu khó khăn đối với các ngân hàng muốn nắm giữ tiền điện tử như Bitcoin.

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS), một ủy ban toàn cầu gồm các cơ quan giám sát ngân hàng và ngân hàng trung ương, đã đề xuất các yêu cầu mới đối với các ngân hàng muốn nắm giữ tiền điện tử như Bitcoin (BTC).

Trong một bài báo tham vấn được công bố hôm thứ Năm, ủy ban đã đưa ra các đề xuất sơ bộ về việc các ngân hàng xử lý thận trọng việc tiếp xúc với tiền điện tử.

Bài báo được xây dựng dựa trên nội dung của tài liệu thảo luận năm 2019 của ủy ban và các câu trả lời nhận được từ các bên liên quan khác nhau và các nhân vật trong ngành quốc tế.

Sự biến động và khả năng sử dụng bất hợp pháp của tiền điện tử đã khiến BCBS ấn định 1.250% trọng số rủi ro cho Bitcoin. Về cơ bản, điều này có nghĩa là các ngân hàng phải nắm giữ 1 đô la vốn cho mỗi giá trị 1 đô la mà họ phải tiếp xúc với Bitcoin.

Theo bài báo, điều này sẽ đảm bảo rằng có đủ vốn để loại bỏ hoàn toàn rủi ro tài sản tiền điện tử “mà không khiến người gửi tiền và các chủ nợ cấp cao khác của các ngân hàng bị thua lỗ.”

BCBS đã đề xuất chia tài sản tiền điện tử thành hai loại lớn: những tài sản đủ điều kiện để được xử lý theo Khuôn khổ Basel với một số sửa đổi và những tài sản như Bitcoin, phải tuân theo sự đối xử thận trọng mới.

Danh mục đầu tiên sẽ bao gồm các tài sản truyền thống được mã hóa cũng như “tài sản tiền điện tử có cơ chế ổn định hiệu quả” – tức là stablecoin.

Nhóm thứ hai bao gồm Bitcoin và các tài sản khác “không đáp ứng bất kỳ điều kiện phân loại nào” như áp dụng cơ chế ổn định.

BCBS lưu ý rằng tỷ trọng rủi ro cao là 1.250% sẽ dẫn đến “kết quả thận trọng” đối với việc phơi bày trực tiếp tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, liên quan đến các dẫn xuất tiền điện tử, ủy ban lưu ý rằng “Cần thận trọng trong việc xác định‘ giá trị ’trong công thức để đảm bảo kết quả tương tự.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan