Thiếu kiến ​​thức là rào cản chính đối với việc chấp nhận tiền điện tử, cuộc khảo sát mới cho biết

55% người trả lời khảo sát nói rằng họ biết về tiền điện tử mặc dù chưa bao giờ sở hữu hoặc sử dụng tiền điện tử.

Trong số nhiều phức tạp liên quan đến tiền điện tử như Bitcoin (BTC), việc thiếu kiến ​​thức và hiểu biết về tiền điện tử là trở ngại lớn nhất cho việc áp dụng rộng rãi hơn, theo một cuộc khảo sát mới.

Economist Intelligence Unit, bộ phận nghiên cứu và phân tích của Economist Group, đã phát hành một báo cáo mới có tên “Phẩm chất năm 2021”.

Nghiên cứu được ủy quyền bởi nền tảng thanh toán và tiền điện tử lớn Crypto.com và bao gồm một cuộc khảo sát người tiêu dùng với 3.053 người được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2021.

Theo kết quả khảo sát, 51% người được hỏi cho biết thiếu kiến ​​thức là rào cản chính đối với việc áp dụng các loại tiền điện tử mã nguồn mở như Bitcoin và Ether (ETH), trong khi 34% người tham gia khảo sát cho rằng lo ngại về bảo mật là trở ngại chính, và 29 % chỉ ra những khó khăn trong việc biết nơi mua tiền điện tử.

Về sự chấp nhận tiền điện tử của các nhà đầu tư tổ chức và kho bạc doanh nghiệp, 47% số người được hỏi nói rằng sự tin tưởng hoặc hiểu biết chung của thị trường về các loại tiền kỹ thuật số là trở ngại lớn nhất trong việc chấp nhận. Khoảng 32% người tham gia cuộc khảo sát đã trích dẫn các quy định về tiền điện tử là trở ngại chính đối với sự chấp nhận của các tổ chức rộng rãi hơn, trong khi 43% và 36% cho biết cấu trúc thị trường tài chính và sự biến động tài sản là trở ngại lớn nhất.

Nguồn: The Economist Intelligence Unit

Cuộc khảo sát cũng cho biết 55% người được hỏi biết về tiền điện tử mặc dù chưa bao giờ sở hữu hoặc sử dụng chúng. “Khi nhiều người chấp nhận và có quyền truy cập vào ví kỹ thuật số, bạn có thể thấy số người có quyền truy cập và đầu tư vào tiền điện tử tiếp tục tăng lên”, người đứng đầu toàn cầu về tài sản kỹ thuật số của Goldman Sachs, Mathew McDermott cho biết trong báo cáo.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, gần 2/3 người lớn ở Hoa Kỳ quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về tiền điện tử hoặc nắm giữ chúng sớm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan