Số ETH bị khóa trong DeFi nhiều gấp đôi so với các sàn giao dịch: Glassnode

Trong khi số lượng ETH bị khóa trong các giao thức DeFi tăng 75% kể từ đầu năm 2020, tổng số Ether được giữ trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm 30% so với cùng kỳ.

Ether đang bị khóa chặt trong các hợp đồng tài chính phi tập trung với tốc độ tăng nhanh trong năm nay, trong khi số lượng nắm giữ trên các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm.

Vào ngày 7 tháng 5, nhà cung cấp phân tích trên chuỗi, Glassnode, đã chia sẻ một biểu đồ so sánh số lượng Ether được gửi trong các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum với số lượng ETH được giữ trên các sàn giao dịch tập trung trong 17 tháng qua.

Kể từ đầu năm 2020, thị phần nguồn cung do Ether đại diện trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm hơn một phần tư, từ khoảng 17% xuống còn 12%.

Trong cùng thời gian, tỷ lệ ETH bị khóa trong các hợp đồng thông minh đã tăng ba phần tư, từ 13% lên 22,8%, cho thấy DeFi đang dần thu lợi nhuận từ các sàn giao dịch tập trung từ phí giao dịch Ethereum.

Cung cấp Ether trong các hợp đồng thông minh so với Ether trên các sàn giao dịch tập trung: Glassnode

Các số liệu từ nhà tổng hợp dữ liệu tiền điện tử DeFi Llama cho thấy rằng ETH tương đương với khoảng 9% nguồn cung bị khóa trong các hợp đồng thông minh được lưu trữ bởi các mạng khác ngoài mạng chính Ethereum.

DeFi Llama ước tính rằng 8,3 triệu đồng hoặc 7% Ether lưu hành bị khóa trong các giao thức Binance Smart Chain, trong khi 286.153 Ether hoặc 0,25% nguồn cung là trên Solana và 103.902 ETH 0,09% là trên Avalanche. Khoảng 1,6% hoặc 2,8 triệu Ether bị khóa trong các mạng “khác”.

Cuộc biểu tình ấn tượng của Ether lên mức cao nhất mọi thời đại mới trên 3.500 đô la đã làm mới các cuộc thảo luận về sự ‘biến động’ đối với Bitcoin, với khối lượng hợp đồng tương lai của Ether nhanh chóng vượt qua thị trường BTC trong tuần này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan