Muốn giàu có? Giới hạn nguồn cung hạn chế của Bitcoin có nghĩa là bạn chỉ cần 0,01 BTC

Trong 10 năm nữa, nguồn cung hữu hạn của Bitcoin sẽ gần như cạn kiệt, có nghĩa là những người nắm giữ có thể chỉ cần 0,01 BTC để trở nên giàu có.

Mặc dù mua 0,01 Bitcoin (BTC) có thể chỉ có giá 500 đô la ngày hôm nay, nhưng xu hướng phân phối tài sản toàn cầu hiện tại và việc nhận ra nguồn cung hạn chế của Bitcoin có thể dẫn đến việc 0,01 BTC trị giá 1 triệu đô la trong tương lai.

Theo “Báo cáo tài sản toàn cầu năm 2020” của Credit Suisse, có 51,9 triệu cá nhân có giá trị ròng vượt qua 1 triệu đô la. Chỉ số xem xét giá trị ròng của một người, cùng với tài sản tài chính và bất động sản của họ, trong khi trừ đi các khoản nợ và nợ phải trả của họ.

Mặc dù chỉ chiếm 1% dân số toàn cầu (không bao gồm trẻ em), các triệu phú sở hữu 43% tài sản của thế giới.

Theo phân tích tài sản cá nhân của Credit Suisse, 175.700 người có giá trị hơn 50 triệu đô la. Trong số này, 55.800 tài sản trị giá ít nhất 100 triệu đô la và 4.410 có tài sản trên 500 triệu đô la.

Nguồn cung hữu hạn của Bitcoin sẽ đạt 98% trong 10 năm

Tính đến ngày 1 tháng 3, tổng nguồn cung của Bitcoin bao gồm 18,64 triệu BTC, còn 2,37 triệu đồng tiền sẽ được khai thác. Trong 10 năm, nguồn cung sẽ đạt 20,6 triệu, tương đương 98% trong số 21 triệu đồng từ tổng nguồn cung.

Khi loại bỏ 1,9 triệu đồng tiền đã không được chạm vào trong hơn một thập kỷ khỏi giới hạn nguồn cung của Bitcoin, giới hạn tối đa là 19,2 triệu BTC có sẵn cho các triệu phú trên thế giới. Điều này để lại 0,37 BTC cho mỗi triệu phú, bao gồm cả các đồng tiền chưa được khai thác, giả sử nguồn cung Bitcoin sẽ được chia đều cho các triệu phú nói trên.

Tuy nhiên, nếu mỗi Bitcoin không biến động trong 5 năm trở lên bị mất, thì sẽ có tối đa 14,57 triệu BTC để tích lũy. Trong trường hợp này, mỗi triệu phú trên thế giới chỉ có thể sở hữu 0,28 BTC mỗi người, giả sử nguồn cung được phân bổ đồng đều.

Trong tương lai, những người giàu có sẽ tranh giành 0,01 BTC

Ngoài các triệu phú được chứng nhận, có 590 triệu cá nhân có giá trị ròng vượt quá 100.000 đô la. Những người này không nên bị coi là những người nắm giữ tiềm năng, mặc dù sức mua của họ ít hơn.

Giả sử tỷ lệ tài sản toàn cầu được hiển thị trong biểu đồ trên không đổi, các triệu phú đại diện cho 6,32 triệu đồng tiền trong nguồn cung còn lại của Bitcoin, cho thấy mỗi cá nhân sẽ có cơ hội mua mỗi đồng chỉ 0,12 BTC.

590 triệu cá nhân còn lại hiện trị giá 100.000 đô la trở lên có thể nắm giữ hiệu quả 5,9 triệu đồng tiền khác, dẫn đến chỉ 0,01 BTC cho mỗi người lớn.

Để kết luận, mua 0,01 BTC ngày hôm nay, khoản đầu tư khoảng 500 đô la theo giá hiện tại, có thể đảm bảo một vị trí nắm giữ 13% hàng đầu. Khi so sánh mức độ tập trung tài sản tương đối của thị trường tiền pháp định và thị trường Bitcoin, việc nằm trong số 13% hàng đầu của Bitcoin có cùng tính độc quyền như trở thành một triệu phú tiền pháp định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan