Iowa House thông qua dự luật để công nhận hợp pháp các hợp đồng thông minh blockchain

Dự luật sẽ công nhận pháp lý đối với các chuyển khoản và đăng ký được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh blockchain.

Vào ngày 29 tháng 3, Hạ viện Iowa đã thông qua một dự luật nhằm tìm cách công nhận hợp pháp các giao dịch và đăng ký được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh blockchain. Dự luật – SF541 – đã được Thượng viện phê duyệt vào đầu tháng.

Dưới sự bảo trợ của dự luật mới, các hợp đồng thông minh sẽ có tình trạng pháp lý tương tự như các hợp đồng thông thường, trong khi công nghệ sổ cái phân tán sẽ được xem như một kho lưu trữ hồ sơ điện tử đáng tin cậy. Về hợp đồng thông minh, dự luật nêu rõ:

“Dự luật quy định rằng hợp đồng sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý hoặc khả năng thực thi chỉ vì hợp đồng là hợp đồng thông minh hoặc có chứa điều khoản hợp đồng thông minh”.

Dự luật tuyên bố rằng bất kỳ đăng ký quyền hoặc quyền sở hữu nào sẽ không bị vô hiệu bởi việc phát sóng của nó trên mạng blockchain trừ khi giao dịch có liên quan cụ thể đến việc chuyển giao các quyền được đề cập.

“Một người, tham gia hoặc ảnh hưởng đến thương mại giữa các tiểu bang hoặc nước ngoài, sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để bảo mật thông tin mà người đó sở hữu hoặc có quyền sử dụng vẫn giữ nguyên các quyền sở hữu hoặc sử dụng đối với thông tin đó như trước khi người đó được bảo mật thông tin sử dụng công nghệ sổ cái phân tán “, dự luật nêu rõ, với điều kiện bổ sung,” trừ khi liên quan đến một giao dịch với các điều khoản quy định rõ ràng về việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng đối với thông tin đó. “

Dự luật đã nhận được sự chấp thuận của Hạ viện mà không có tranh chấp vào ngày 29 tháng 3, với các đại diện bỏ phiếu 94-0. Đầu tháng, dự luật đã được Thượng viện thông qua một cách dễ dàng tương tự, khi nó được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu là 47-0.

Đại diện đảng Dân chủ Steve Hansen đề xuất việc thực thi dự luật cuối cùng sẽ dẫn đến quy định rộng rãi hơn đối với tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin (BTC), tờ nhật báo The Gazette của Iowa đưa tin. Đại diện đảng Cộng hòa Jeff Shipley cho biết dự luật quan tâm nhiều hơn đến việc đặt ra các định nghĩa hơn là các quy định trong thời điểm hiện tại, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ Bitcoin cũng sẽ nằm trong phạm vi của những định nghĩa đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan