Ethereum hiện là một tùy chọn trên dịch vụ blockchain được quản lý của Amazon

Amazon Web Services (AWS), nền tảng điện toán đám mây cung cấp công ty con của công ty công nghệ đa quốc gia Amazon, đã thông báo hôm nay rằng Ethereum hiện đã có trên dịch vụ Amazon Managed Blockchain.

Người dùng AWS hiện có thể thiết lập các nút Ethereum và tham gia vào mạng chính Ethereum công khai trên Amazon Managed Blockchain.

“Với sự ra mắt này, khách hàng của AWS có thể dễ dàng cung cấp các nút Ethereum trong vài phút và kết nối với mạng chính Ethereum công cộng và các mạng thử nghiệm như Rinkeby và Ropsten”, Amazon cho biết trong bài đăng trên blog của mình. “Với Amazon Managed Blockchain, khách hàng có được kết nối mạng an toàn, mã hóa ở chế độ nghỉ và vận chuyển, truy cập an toàn vào mạng thông qua các API Ethereum nguồn mở tiêu chuẩn, đồng bộ hóa nhanh chóng và đáng tin cậy với chuỗi khối Ethereum và lưu trữ đàn hồi lâu bền cho dữ liệu sổ cái.”

Amazon lần đầu tiên bắt đầu cung cấp các dịch vụ liên quan đến blockchain vào năm 2019, cho phép khách hàng truy cập ban đầu vào các mạng blockchain, các nút, ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh. Ngoài Ethereum, Managed Blockchain cũng hỗ trợ Hyperledger, một phần mềm blockchain được cấp phép được phát triển bởi một tập đoàn các công ty và tổ chức.

Dịch vụ này lần đầu tiên chỉ có sẵn cho khách hàng ở Bờ Đông Hoa Kỳ, nhưng giờ đây, khách hàng có thể truy cập Ethereum trên các khu vực AWS ở Đông Hoa Kỳ, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan