Khảo sát của Binance phát hiện ra rằng ‘hodlers’ vẫn thống trị tiền điện tử

Theo một báo cáo của Binance Research, chỉ có 11% người nắm giữ tiền điện tử đang sử dụng tiền của họ để thanh toán hàng hóa và dịch vụ.

Theo một cuộc khảo sát mới của Binance Research, phần lớn người dùng tiền điện tử thích giữ tiền điện tử của họ như một phần của chiến lược đầu tư dài hạn.

Được công bố vào ngày 28 tháng 1, báo cáo khảo sát cho thấy rằng có tới 55% người được hỏi sở hữu tiền điện tử như Bitcoin (BTC) như một khoản đầu tư dài hạn.

Báo cáo “Chỉ số người dùng tiền điện tử toàn cầu năm 2021” dựa trên một cuộc khảo sát toàn cầu bao gồm thông tin đầu vào từ hơn 61.000 người dùng tiền điện tử trên 178 quốc gia và khu vực. Cuộc khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020.

Theo phát hiện của Binance Research, phần lớn những người được hỏi chủ yếu có động cơ sở hữu tiền điện tử do khái niệm “hodling”, có nghĩa là hầu hết mọi người có xu hướng giữ tiền điện tử hơn là bán nó. Có tới 39% số người được hỏi nói rằng “việc sử dụng” tiền điện tử của họ bị chi phối bởi hoạt động bán hàng.

Tiếp theo là danh mục “hodlers” bởi 28% người được hỏi thích sử dụng hầu hết tiền điện tử của họ để mua các loại tiền điện tử khác. 22% số người được hỏi tiếp theo nói rằng họ chủ yếu sử dụng tiền điện tử của mình để đặt cược và cho vay – các hoạt động cho phép người dùng kiếm phần thưởng cho việc bảo mật mạng hoặc khóa tiền của họ. Binance Research đã đề cập rằng việc đặt cược ngày càng trở nên phổ biến với việc nâng cấp Ethereum 2.0 đang diễn ra.

Chỉ 11% số người được hỏi nói rằng họ chủ yếu sử dụng tiền kỹ thuật số của mình để thanh toán, điều này một lần nữa chứng tỏ rằng mức độ chấp nhận tiền điện tử hiện tại không liên quan đến việc thanh toán hàng ngày bằng tiền điện tử.

65% người được hỏi nắm giữ Bitcoin, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến nhất trong cuộc khảo sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan