Terra mở rộng Dự trữ Stablecoin bằng cách mua các Token Avalanche trị giá 100 triệu đô la

Sản phẩm tiền điện tử mới lạ do Ngân hàng Úc cung cấp sẽ bị cản trở bởi các quy định của nước này

Bốn blockchain dựa trên giao thức EOSIO cam kết 8 triệu đô la để đổi thương hiệu công nghệ Stack

Ngân hàng Trung ương Namibian công bố kế hoạch triển khai CBDC

Blockchain